1. Du måste köpa
  2. Du får köpa om du behöver
  3. Du kan köpa om du vill