Om oss

En plastikkirurgisk klinik på Kungsholmen, Stockholm med gedigen erfarenhet och bred kompetens inom de estetiska specialiteter.

"Vi erbjuder bedömningar, behandlingar inom det estetiska området. Vi har en gedigen kunskapsbas med sjuksköterskor, hudterapeuter, hudläkare, plastikkirurger.

CK Klinikerna – Shape erbjuder hög tillgänglighet och ett professionellt personligt bemötande. I våra ögon är det mötet mellan människor som lägger grunden för en bra behandling, därför har vi valt att satsa på en skicklig personalgrupp med lång erfarenhet och utomordentliga kliniska meriter samt god social kompetens

CK Klinikerna – Shape tillhör koncernen CK Klinikerna.

Vision, Värdegrund & Kvalitet

CK Klinikerna – Shape följer visionen och värdegrunden som gäller för hela CK Klinikerna koncern. Ledorden ”Passion för kvalitét” strävar efter hög kvalitet och innebär att vi gör rätt saker i rätt tid och alltid levererar en högkvalitativ vård, vi lägger därför mycket stor vikt vid både rekrytering av kompetent personal och uppföljning av avvikelser vilket i sin tur ger oss möjlighet till ständiga förbättringar. Principerna i ”LEAN-Healthcare” utgör en naturlig och central del I verksamheten. Vården som bedrivs inom koncernen siktar till att

CK Klinikerna - Shape

På CK Klinikerna – Shape sätter vi våra kunder i centrum vid varje frågeställning. Det innebär att stor vikt läggs vid patientens förväntningar och upplevelser av vården. Vi är professionella och visar alltid respekt för människors lika värde. Detta är särskilt viktigt även när det kommer till våra medarbetare då våra goda resultat beror till stor del på deras kunskap och arbetsglädje. 

CK Klinikerna – Shape kommer att erbjuda sina kunder högkvalitativ och säker vård med hög tillgänglighet samtidigt som kompetent personal och optimala mellanmänskliga möten bidrar till tillit och tilltro samt hög kundnöjdhet. Kund och närstående kommer att visas omtanke och respekt.

Erfarenheter från avvikelsehanteringen kommer att användas i det förebyggande riskhanteringsarbetet. Enheten kommer att ta till vara förslag och klagomål från kunder, närstående och personal. Vård kommer att erbjudas i ändamålsenliga lokaler för att tillfredsställa kundernas behov samt svara upp mot hygieniska och medicintekniska krav.

Genom intern samverkan och gott samarbete kommer CK Klinikerna – Shape vara en god och trygg arbetsgivare som erbjuder sin personal möjligheten att kompetensutvecklas samtidigt som kliniken uppfyller de mål som är satta av ledningen och lever upp till externa lagar och krav.

näsplastik