Kvalitet & Resultat

Vi är stolta över att vara en pålitlig aktör inom den estetiska branschen och vi sätter din trygghet i fokus. Här är några saker som gör oss till ditt säkra val när du överväger estetiska ingrepp:

 1. Passion för Kvalitet: Vår drivkraft är att erbjuda högsta kvalitet i våra estetiska ingrepp. Vi strävar alltid efter att uppnå naturliga och önskade resultat för våra kunder.

 2. Registrerade och Försäkrade: Vi är registrerade hos Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), vilket innebär att vi uppfyller alla nödvändiga krav och standarder för att utföra estetiska ingrepp. Dessutom har vi en patientförsäkring för att säkerställa din trygghet.

 3. Kvalificerad Personal: All vår personal är utbildad enligt de stränga kraven från Socialstyrelsen. Vi har noggrant bedömt deras teoretiska och praktiska kompetens för att säkerställa att du får den bästa vården och service.

 4. Kontinuerlig Utbildning: Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling för vår personal. Detta innebär att vi alltid är uppdaterade med de senaste teknikerna och behandlingsmetoderna, vilket gynnar dig som kund.

 5. Säkerhet och Trygghet: Din säkerhet och trygghet är vårt främsta mål. Vi arbetar med noggrannhet och professionalism för att säkerställa att varje ingrepp utförs säkert och att du som kund känner dig helt trygg med oss.

Välkommen till CK Klinikerna – Shape, där vi strävar efter att leverera högsta kvalitet, säkerhet och trygghet i estetiska behandlingar. Vi ser fram emot att ta hand om dig och hjälpa dig att uppnå dina skönhetsmål på ett säkert och professionellt sätt.

2022

Mottagningsbesök
0 st
Väntetid till nybesök
0 dagar
Mindre operationer
0 st
Större operationer
0 st
Nöjdhet
0 %

Kvalitetspolicy

Vi på CK Klinikerna – Shape är engagerade i att erbjuda våra kunder enastående vård som präglas av hög kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Vi strävar efter att skapa en positiv och tillitsfull vårdmiljö där varje kund och deras närstående känner sig omhändertagna och respekterade.

Här är några av de grundläggande principer som vägleder vår verksamhet:

 1. Kundfokus: Vi prioriterar alltid våra kunders behov och strävar efter att tillhandahålla den bästa vården och service. Din tillfredsställelse och välbefinnande är vår främsta målsättning.

 2. Säkerhet: Vi har implementerat rigorösa säkerhetsåtgärder för att garantera en trygg vårdmiljö. Ditt välmående och säkerhet är av högsta vikt för oss.

 3. Kvalificerad Personal: Vårt team består av kompetent och erfaren personal som är dedikerad till att leverera vård av högsta standard. Vi strävar efter att ständigt förbättra vår kompetens och kvalifikationer.

 4. Kundfeedback: Vi välkomnar och värdesätter feedback från våra kunder, deras närstående och vår personal. Denna feedback är värdefull för oss och används för att förbättra vår verksamhet och förebygga potentiella problem.

 5. Rättvisa och Respekt: Vi visar omtanke, respekt och rättvisa gentemot alla våra kunder och närstående. Varje individ behandlas med värdighet och integritet.

 6. Samarbete: Genom intern samverkan och samarbete med externa aktörer strävar vi efter att uppnå ständiga förbättringar i vården och vår verksamhet. Vi arbetar med kundens behov som vår primära fokus.

Vår ambition är att vara en pålitlig och säker vårdgivare, samtidigt som vi erbjuder en trygg arbetsmiljö för vår personal och strävar efter att uppfylla de högsta standarder och krav som är satta både internt och externt.

CK Klinikerna – Shape är dedikerade till att erbjuda högkvalitativ vård med kundens bästa i centrum. Vi är engagerade i att kontinuerligt förbättra vår verksamhet och vården för att möta och överträffa dina förväntningar.

Kvalitetsarbete

Vi på CK Klinikerna – Shape är engagerade i att kontinuerligt förbättra vårt kvalitetsarbete och strävar efter att uppnå certifiering enligt ISO-standard 9001 inom de kommande åren. Vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem är utformade med hänsyn till vår omgivning, de specifika risker som är kopplade till vår verksamhet, våra mål och behov, våra arbetsprocesser samt vår organisations storlek och struktur.

Här är några centrala aspekter av vårt kvalitetsarbete:

 1. Säker och Tillgänglig Vård: Vår främsta strävan är att erbjuda högkvalitativ och säker vård med hög tillgänglighet för våra kunder. Vi har en kvalificerad personal som arbetar för att upprätthålla högsta standarder inom vården.

 2. Kundfokus: Vår målsättning är att öka kundnöjdheten genom kompetent personal och positiva mellanmänskliga möten. Vi tror att förtroende och tillit är grundläggande för att leverera högkvalitativ vård.

 3. Arbetsmiljö: Vi är angelägna om att skapa en positiv arbetsmiljö där vår personal kan utvecklas och trivas. Detta är en viktig del av vårt kvalitetsarbete och bidrar till att vi når våra mål.

 4. Efterlevnad av Lagar och Krav: Vi strävar efter att uppfylla alla lagar och externa krav som gäller för vår verksamhet. Genom att vara i linje med dessa ramar vi vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

 5. Ständiga Förbättringar: Vi kontinuerligt arbetar med att förbättra våra processer och rutiner. Detta inkluderar att strukturera upp vårt arbete och införa gemensam dokumentation för instruktioner och arbetsflöden. Vi är engagerade i att dagligen sträva efter ständiga förbättringar.

Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla och förbättra vår verksamhet för att möta och överträffa våra kunders förväntningar samt upprätthålla de högsta standarderna inom vården och vårt kvalitetsarbete.