Bröstförstoring

Pris från: 31000kr

Inklusive sövning

Bröstförstoring

Pris från: 31000kr

Inklusive sövning

Vad du kan förvänta dig

Bröstförstoring: En Resa mot en Förändrad Siluett

En bröstförstoring kan vara en livsförändrande upplevelse, men det är viktigt att förstå att resultatet inte är omedelbart synligt. Det tar tid för din kropp att anpassa sig till förändringen och för svullnaden att avta. Det är därför normalt att inte bedöma bröstformen förrän det har gått minst ett halvår efter operationen.

Ärrens Mognad: Ärren från bröstförstoring genomgår en mognadsprocess som varierar från person till person och pågår i minst två år. Generellt sett kommer ärr att blekna markant efter ett år, men det är viktigt att förstå att ett ärr aldrig helt försvinner och tenderar att bli bredare med tiden om det inte behandlas rätt. Att använda kirurgtejp på ärr i minst 6 månader är en effektiv metod för att förbättra ärrbildningen. Resultatet efter bröstförstoring varierar beroende på individuella faktorer såsom ärvsanlag, hudens elasticitet och kvaliteten på fett- och bindväv.

Viktens påverkan: För att uppnå och bevara de bästa resultaten från din bröstförstoring är det avgörande att du inte går upp i vikt efter ingreppet. Viktökning kan påverka bröstens form och utseende negativt och minska den estetiska effekten av bröstförstoringen.

Före och Efterbilder: Om du är nyfiken på hur bröstförstoring kan påverka din kroppsform, kan du hitta före- och efterbilder till höger. Dessa bilder ger en visuell representation av de förändringar som är möjliga genom bröstförstoring och kan hjälpa dig att bättre förstå resultatet av ingreppet. Det är viktigt att komma ihåg att varje individ är unik och att resultatet av en bröstförstoring kommer att variera beroende på dina specifika behov och önskemål.

Att genomgå en bröstförstoring är en stor beslut, och det är viktigt att ta tid att diskutera dina önskemål och frågor med en erfaren plastikkirurg. En personlig konsultation kommer att ge dig möjlighet att ställa frågor och förstå processen bättre. Under konsultationen kommer din kirurg att bedöma din kropp och ge dig råd om de bästa alternativen för att uppnå dina mål för bröstförstoring. Det är också en tid att diskutera din återhämtning och de specifika riktlinjer för eftervård som kommer att vara avgörande för att säkerställa en smidig återhämtning.

Bröstförstoring före Bröstförstoring efter 400c

Bröstförstoring

Bröstförstoring: För en Föryngrad och Harmonisk Siluett

Att känna sig missnöjd med bröstens storlek kan påverka ens självförtroende och kroppsimage negativt. Kläder kan upplevas som om de inte passar rätt, och kroppen kan kännas oproportionerlig. Dessutom är det vanligt att kvinnor upplever en förlust av bröstens form efter graviditet och amning. I dessa situationer kan en bröstförstoring vara en livsförändrande lösning som förstärker både fysiskt och känslomässigt välbefinnande.

Placering av Snitt: Vi strävar alltid efter att göra de kortaste och minst synliga snitten, med hänsyn till din individuella anatomi, vid en bröstförstoring. Snittet kan placeras på tre huvudsakliga ställen: i bröstvecket, i armhålan eller vid bröstvårtans kant. Valet av snittplats kan variera beroende på din kroppsform och önskemål. Under din konsultation kommer vi att bestämma den mest lämpliga tekniken för dig.

Placering av Implantat: Bröstimplantat kan placeras antingen under bröstmuskeln eller närmare bröstkörteln. Valet mellan dessa alternativ baseras på faktorer som mängden underhudsfett du har och din specifika anatomi. Ibland kan implantaten även placeras under muskelfascian, det skyddande skiktet som täcker den stora bröstmuskeln.

Olika Typer av Implantat: Modernt medicinskt silikon används i samtliga bröstimplantat, men det finns olika variationer som skiljer sig åt när det gäller form, ytstruktur och känsla. Droppformade implantat ger ett fastare och mer naturligt utseende, medan runda implantat är mjukare och ger en något bolligare form. Motiva Ergonomix är en unik typ av droppformade implantat som anpassar sig efter din kroppsposition – de blir droppformade när du står och runda när du ligger. Alla moderna bröstimplantat har geléhallonliknande fyllning, vilket innebär att gelén håller ihop även om implantatskalet skulle skadas, vilket minimerar risken för läckage. Vid din konsultation kommer du att få möjlighet att känna på olika implantat och diskutera vilket som passar dig bäst.

Komplikationer och Val av Implantatstorlek: Valet av implantatstorlek är avgörande för att uppnå ett naturligt och estetiskt tilltalande resultat som harmonierar med din kropp. Det kräver hänsyn till bröstkorgens mått, bröstvävnadens egenskaper och din individuella anatomi. Asymmetrier, anatomiska variationer och hudtyp måste också beaktas. Det är en kombination av vetenskap, estetisk erfarenhet och matematiska modeller som leder till det bästa resultatet. Vår målsättning är att lyssna på dina önskemål och förväntningar och samtidigt ge dig råd för att nå bästa möjliga utfall.

Själva Operationen: Bröstförstoring utförs under narkos, vilket innebär att du kommer att sova bekvämt under hela ingreppet. Operationstiden varierar, men i de flesta fall tar ingreppet ungefär en timme. Vanligtvis görs snittet i bröstvecket och är cirka 4-6 cm långt, beroende på implantattyp och form. Om en bröstförstoring kombineras med bröstlyft kan ingreppet ta längre tid, cirka 2-2.5 timmar.

När du väljer en bröstförstoring är det viktigt att diskutera dina förväntningar, önskemål och frågor med en erfaren plastikkirurg. Denna personliga rådgivning är avgörande för att säkerställa att du uppnår de resultat du önskar och att ingreppet skräddarsys efter dina behov. Din återhämtningstid och de specifika riktlinjerna för eftervård kommer också att diskuteras ingående med dig för att säkerställa en smidig återhämtning.

Före operationen

Förberedelse och Konsultation inför Bröstförstoring: Din Väg mot Skönhet

Innan du genomgår en bröstförstoring är det avgörande att du har en konsultation med en av våra erfarna plastikkirurger. Vi strävar efter att göra denna konsultation så tillgänglig som möjligt, antingen online eller i person, beroende på dina önskemål och möjligheter. Målet med konsultationen är att diskutera dina önskemål och förväntningar och att tillsammans med kirurgen planera den bästa vägen mot det resultat du strävar efter. För oss är det av högsta vikt att dina förväntningar och mål stämmer överens med vad som är möjligt att uppnå genom kirurgiska ingrepp.

Förberedelse inför Konsultationen: Innan din konsultation är det bra att reflektera över dina preferenser och önskemål. Du kan överväga följande:

 1. Bröstform: Föredrar du en rund och fyllig form eller en mer droppformad?
 2. Konsistens: Gillar du mjuka eller fasta bröst?
 3. Snittplacering: Var vill du att snitten för implantaten ska placeras?
 4. Önskade Förändringar: Vad vill du ändra med din bröstförstoring? Handlar det om form, storlek, korrigering av asymmetri, förändring av vårtgårdens utseende eller bröstvårtornas position?

Viktig Information efter Konsultationen: Efter din konsultation är det viktigt att vi samlar in viss nödvändig information från dig för att säkerställa att operationen kan genomföras säkert. Detta kan inkludera en hälsodeklaration, blodtrycksmätning och provtagning.

När dessa steg är avklarade kan vi ge dig en fastställd tid för din bröstförstoring. Det är viktigt att du är ordentligt utvilad och har läst igenom all skriftlig information som vi skickar via e-post eller post inför operationen. Denna information innehåller detaljerad vägledning om vad du behöver förbereda innan operationen. Om du inte har mottagit denna information är det viktigt att du kontaktar oss omedelbart för att säkerställa att du är korrekt informerad.

Operationens Genomförande: Själva bröstförstoringen utförs under narkos, vilket innebär att du kommer att vara sövd under hela ingreppet. Vanligtvis tar själva operationen cirka 1 timme att genomföra. Kirurgen kommer att göra snitten enligt dina önskemål och sedan placera implantaten för att uppnå det önskade resultatet.

Återhämtning och Uppvaktid: Efter operationen kommer du att stanna på vårt uppvak i 1-2 timmar innan du är redo att åka hem och fortsätta din återhämtning. Vårt team kommer att se till att du känner dig bekväm och säker i samband med din operation.

En bröstförstoring kan vara en transformation av din kroppsform och ditt självförtroende. Vår expertis och erfarenhet finns tillgänglig för att guida dig genom varje steg av denna resa mot en förändrad siluett och ett ökat välmående.

Efter operationen

Återhämtning och Vård efter Bröstförstoring: Vad Du Behöver Veta

Efter din bröstförstoring är rätt eftervård av högsta vikt för att uppnå de bästa resultaten. Här är några viktiga riktlinjer att följa under din återhämtningsperiod:

1. Läkemedelsanvändning:

 • Ta dina föreskrivna läkemedel enligt ordinationen.
 • Smärtlindring bör tas regelbundet och jämnt fördelas över dygnet. Vänta inte tills smärtan är påtaglig.
 • Under operationen får du lokalbedövning som gradvis försvinner ur kroppen efter 6–8 timmar. Därför är det viktigt att följa läkemedelsplanen noggrant för att undvika smärtsamma genombrott.

2. Skötsel av Operationssår:

 • Duscha dagen efter operationen. Undvik att rikta duschen direkt mot operationsområdet och undvik att gnugga med tvål på såren. Låt istället rikligt med vatten rinna förbi sårområdet.
 • Efter duschen, torka varsamt med en ren handduk och låt tejpen lufttorka i en timme innan du täcker området med kläder. Under denna tid behöver du inte bära en behå.
 • För att säkerställa korrekt sårläkning är det viktigt att hålla sårområdet rent och torrt.

3. Återhämtning och Aktiviteter:

 • Under de första dagarna efter operationen kan du uppleva tryck över bröstkorgen och svullnad i brösten. Detta är normalt och avtar gradvis under de första veckorna. Svullnaden brukar vara som mest påtaglig kring 3-4:e dygnet efter operationen.
 • Du kan återuppta vardagliga aktiviteter baserat på din återhämtning. Beroende på ditt arbete kan du återgå till arbete efter 1-3 veckor.
 • Undvik aktiviteter som innebär styrketräning av överkroppen och där bröstmuskeln ansträngs under den första månaden. Dammsugning, krattning, sopning och liknande bör undvikas. Friktion mellan implantat och vävnad kan öka risken för kapselkontraktur.
 • Du kan börja promenera dagen efter operationen. Efter en månad kan du gradvis återgå till dina normala aktiviteter. Om du har en aktiv livsstil, som extremsport eller tung styrketräning, bör du vänta två månader innan du återgår till sådana aktiviteter. Lyssna alltid på din kropp och anpassa dig efter den.

4. Ärrvård och Kompressionsplagg:

 • Använd kirurgisk tejp på ärren dygnet runt under de första sex månaderna. Detta bidrar till att förhindra att ärr blir bredare. Inget hudvårdsprodukt kan ersätta tejpen i detta avseende.
 • Om du upplever rodnad och torrhet av kirurgisk tejp, kan du överväga att byta till silikontejp om du inte har några öppna sår i ärrområdet.
 • Använd det kompressionsplagg som har anpassats och rekommenderats för dig dygnet runt i två månader. Efter denna period kan du använda vilken behå du föredrar.

5. Slutresultat och Uppföljning:

 • Resultatet av din bröstförstoring kan ta tid att uppnå. Tidigast efter sex månader kan du se det slutgiltiga resultatet.
 • En slutkontroll ingår normalt efter 6-8 månader. Denna kontroll är en viktig del av vår vetenskapligt grundade kirurgi och ger oss insikter som kan gynna både dig och andra patienter.

Följ dessa riktlinjer noggrant för att säkerställa en smidig återhämtning och för att uppnå de bästa möjliga resultaten av din bröstförstoring. Lyssna alltid på din kirurgs rekommendationer och råd för din specifika situation.

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Dessa cookies är nödvändiga för att våra tjänster ska fungera, och går inte att stänga av. Det rör sig bl.a. om cookies som sparar dina val, din varukorg när du handlar eller annan data som behöver sparas mellan sidladdningar. Inga personuppgifter sparas.

Prestandacookies

Dessa cookies gör att vi kan mäta trafik och räkna besökare och få information om hur besökare använder vår webbplats. All information som samlas in genom dessa cookies är anonym. Om du inte tillåter dessa cookies fungerar inte tjänsten som det är tänkt.

cookies