Fettsugning

Pris från: 19000kr

Per område inklusive sövning

Fettsugning

Pris från: 19000kr

Per område inklusive sövning

Vad du kan förvänta dig

Förväntade Resultat och Ärrens Utveckling Efter Fettsugning: Vad du kan förvänta dig

Efter en fettsugning är det naturligt att du snabbt märker skillnad i ditt utseende. De behandlade områdena kommer att se slankare ut redan första dagen. Men för att uppnå de fullständiga resultaten är det viktigt att förstå att din kropp går igenom flera faser av återhämtning och läkning som tar tid.

Återhämtningens Faser:

 1. Initial förbättring: Redan direkt efter fettsugningen kommer du märka en förbättring i de behandlade områdena. Svullnaden kan vara påtaglig, men du kommer ändå känna att din kroppsform har förändrats positivt.
 2. Längre återhämtning: Det tar tid för den inre svullnaden att avta, läkningsvävnaden inuti kroppen att mjukna och för huden att anpassa sig till de nya förhållandena. Det är därför viktigt att ha realistiska förväntningar och förstå att det slutgiltiga resultatet inte kan bedömas förrän det gått minst ett halvår.

Ärrens Utveckling:

Ärren efter en fettsugning är en naturlig del av läkningsprocessen. De genomgår olika faser och utvecklas över tid. Här är några viktiga punkter att komma ihåg:

 • Mognad av ärr: Ärren kommer att mogna över tiden, och denna process kan pågå i minst 2 år. Efter 1 år har de vanligtvis bleknat betydligt för de flesta patienter.
 • Ärrens bredd: Ett ärr kommer aldrig att försvinna helt och kommer alltid att vara synligt. Om du inte tar hand om dina ärr genom att tejpa dem under minst 6 månader kan de gradvis bli bredare.
 • Individuella variationer: Resultatet av fettsugningen varierar mellan olika individer. Det beror på genetiska faktorer, hudens elasticitet, fördelningen av fett och bindväv i kroppen.

Slutkontroll: Efter din fettsugningsoperation är det viktigt att boka in en slutkontroll, vanligtvis 6 – 8 månader efter ingreppet. Denna kontroll är en värdefull möjlighet för både dig och din kirurg att utvärdera resultatet och diskutera eventuella frågor eller bekymmer.

Viktkontroll: För att säkerställa de bästa möjliga resultaten är det avgörande att du inte ökar i vikt efter fettsugningen. Överskottsfett som lagras i kroppen kan ge ojämnheter i de behandlade områdena och påverka resultatet negativt.

Före och Efterbilder: Här till höger kan du se ett urval av före och efterbilder i samband med fettsugning. Dessa bilder ger dig en visuell uppfattning om vilka förbättringar du kan förvänta dig efter ingreppet. Det är dock viktigt att komma ihåg att resultatet varierar från person till person och är beroende av flera faktorer. Din kirurg kommer att diskutera dina specifika förväntningar och möjligheter under din konsultation.

fettsugning före fettsugning efter

Fettsugning

Fettsugning (Liposkulptur): Ett Effektivt Komplement till Kost och Motion

Fettsugning, även känt som Liposkulptur, är en av de mest vanliga plastikkirurgiska ingreppen idag och erbjuder en effektiv lösning för att ta bort envisa fettansamlingar som inte svarar på kost och motion ensamma. Det är viktigt att förstå att fettsugning inte är en ersättning för viktnedgång genom traditionell bantning, men det kan vara en användbar behandling när lokala fettdepåer behöver avlägsnas för att skapa en mer proportionerlig och estetiskt tilltalande kroppsform.

Fettceller tas bort permanent: En av de fördelar som fettsugning erbjuder är att de avlägsnade fettcellerna inte återvänder. Det innebär att om du behåller din vikt efter operationen kommer du att bibehålla de positiva resultaten.

Viktkontroll är nyckeln: För att uppnå och behålla ett bra resultat är det avgörande att du håller din vikt i schack efter fettsugningen. Om du går upp i vikt kommer överskottsfettet att lagras ojämnt och kan leda till ojämnheter där fettsugningen har utförts.

Elasticitet i huden spelar roll: Hudens elasticitet är en viktig faktor för att uppnå ett bra resultat efter fettsugning. Om huden är slapp och saknar spänst kan lösa hudöverskott uppstå efter ingreppet. Om det finns hudöverskott innan fettsugningen kan kirurgisk borttagning av huden vara nödvändig för att uppnå önskad kroppsform.

Fettsugning av olika områden: Fettsugning kan utföras på flera olika områden av kroppen för att förbättra din kroppsform och kontur. Här är några vanliga områden där fettsugning kan appliceras:

 • Mage övre och nedre: Fettsugning kan rikta sig till både över- och underdelen av magen för att skapa en jämnare bukprofil.
 • Midja: Midjan kan formas genom fettsugning på sidorna, vilket skapar en smalare midja och en mer proportionerlig figur.
 • Rygg: Fettsugning kan användas för att ta bort valkar och ojämnheter på ryggen, särskilt under behåbanden.
 • Bröstkorg (män): Män kan genomgå fettsugning för att minska överflödigt fettvävnad över bröstmuskeln och vid sidorna.
 • Underliv: Fettsugning av underlivet kan omfatta området kring Venusberget och de yttre blygdläpparna.
 • Lår: Både ytterlår och innerlår kan behandlas med fettsugning för att förbättra lårens form och kontur.
 • Knän: Fettsugning kan minska fettansamlingar runt knäledens insida.
 • Överarmar: Fettsugning av överarmarnas insida och undersida kan skapa en fastare och slankare armprofil.
 • Hals: Fettsugning kan användas under käkbenet och på halsens framsida för att förbättra halsens kontur.

Placering av snitten och operation: För att minimera risken för ojämnheter i fettvävnaden utförs fettsugning från flera olika vinklar. Detta kräver vanligtvis att flera små snitt, omkring 3 mm långa, görs runt det behandlade området. Ärrbildningen efter fettsugning är oftast minimal.

Operationstid: En fettsugning kan utföras antingen under narkos, vilket krävs vid större områden, eller med endast lokalbedövning om det är ett mindre område. Operationstiden varierar beroende på antalet områden som ska fettsugas, men den kan ta någonstans mellan 1 till 3 timmar.

Fettsugning erbjuder en effektiv och beprövad metod för att förbättra din kroppsform och kontur genom att avlägsna envisa fettansamlingar. Efter operationen är det viktigt att följa din kirurgs råd om eftervård och uppföljning för att uppnå de bästa möjliga resultaten.

Före operationen

Förberedelser inför Plastikkirurgi: Vad du behöver veta innan din operation

Innan du genomgår en plastikkirurgisk operation är det av högsta vikt att du har en konsultation med en av våra erfarna kirurger. Denna konsultation kan genomföras antingen online eller fysiskt, beroende på dina preferenser och möjligheter. Syftet med konsultationen är att noggrant diskutera dina önskemål och förväntningar samt att tillsammans med kirurgen fastställa den bästa strategin för att uppnå det mest önskvärda resultatet för dig.

Förberedande tankar och överväganden:

Före din konsultation är det en bra idé att tänka igenom några viktiga faktorer:

 1. Behandlingsområdet: Identifiera det specifika område eller de områden du vill behandla i första hand. Vad är ditt huvudmål med operationen?
 2. Överväg helheten: Tänk på hur behandlingen av det valda området kan påverka din kroppsprofil som helhet. Kan det eventuellt framhäva eller förändra andra områden som du är bekymrad över?
 3. Hudens kvalitet: Bedöm din hudtyp. Är den tjock eller tunn, elastisk eller mindre elastisk? Har du eventuella sträckmärken eller andra hudförändringar som kan påverka resultatet?

Nödvändig information efter konsultationen:

Efter din konsultation måste vi få följande information från dig för att säkerställa att operationen utförs på ett säkert och effektivt sätt:

 • Hälsodeklaration: Du kommer att ombedjas att lämna information om din allmänna hälsa och eventuella medicinska tillstånd eller tidigare kirurgiska ingrepp.
 • Blodtryck: En noggrann uppmätning av ditt blodtryck är en viktig del av förberedelserna för att bedöma din lämplighet för operation.
 • Provtagning: I vissa fall kan provtagning vara nödvändig för att säkerställa din säkerhet under operationen.

När alla nödvändiga förberedelser är klara kommer vi att tilldela dig en specifik operationsdag och tid. Innan operationen är det viktigt att du är ordentligt utvilad och har gått igenom den skriftliga informationen som vi skickat till dig via e-post eller post. Denna information innehåller detaljer om vad du behöver förbereda och vad du kan förvänta dig inför din operation. Om du inte har mottagit denna information, var vänlig kontakta oss omedelbart.

På operationsdagen kommer du att anlända till vår klinik cirka 1-2 timmar före den planerade operationen. Detta ger oss tid att förbereda dig och ger dig möjlighet att diskutera eventuella frågor eller orosmoment med både kirurgen och narkosläkaren. Din trygghet och säkerhet är vår högsta prioritet.

Varaktigheten av en fettsugningsoperation varierar beroende på omfattningen av behandlingen och kan ta mellan 30 minuter och upp till 3 timmar. Efter operationen kommer du att stanna kvar i vårt uppvak i 1-2 timmar för observation innan du är redo att åka hem och fortsätta din återhämtning.

Efter operationen

Återhämtning och Vård efter Fettsugning: Vad du behöver veta

När du har återvänt hem efter din fettsugningsoperation är det viktigt att följa noggrant de eftervårdsrutiner som din kirurg har rekommenderat. Här är några viktiga riktlinjer och detaljerad information för att underlätta din återhämtning:

Medicinering: Efter operationen bör du ta dina ordinerade mediciner enligt instruktionerna. Smärtstillande medel är viktiga för att hantera smärta, och det är bäst att ta dem regelbundet och fördela dem jämnt över dagen. Vänta inte tills smärtan blir påtaglig, eftersom lokalbedövningen som administrerades under operationen kan börja avta efter 6–8 timmar, vilket kan leda till smärta om du inte har tagit din smärtlindring i förväg. Sårtejpen ska förbli på plats tills du har ditt återbesök, vilket vanligtvis sker efter cirka en vecka.

Fysisk aktivitet: Efter fettsugningen är det viktigt att du inte blir helt sängliggande. Det är faktiskt bra att röra på sig utan att överanstränga sig eller svettas mycket. Smärtan som du kan uppleva efter fettsugningen liknar ofta kraftig träningsvärk, och i allmänhet ökar smärtan ju större område som behandlats. Du kan använda receptfria smärtstillande medel som Alvedon, men undvik smärtlindrande medel som innehåller acetylsalicylsyra, eftersom de kan öka risken för blödningar.

Hygien och duschning: Du kan duscha dagen efter din fettsugningsoperation. Undvik att rikta duschen direkt mot det opererade området och gnugga inte såren med tvål. Istället ska du låta rikligt med vatten rinna över sårområdet. Efter duschen ska du försiktigt badda det opererade området torrt med en ren handduk och låta sårtejpen lufttorka i cirka en timme innan du täcker området med kläder. Under denna tid behöver du inte ha på dig kompressionsplagget. Hållning av rent och torrt sår är grunden för en framgångsrik sårläkning.

Omedelbar eftervård: De första dagarna efter operationen kan du förvänta dig att känna dig trött och uppleva en viss obehagskänsla i kroppen. Tryck och ömhet i de behandlade områdena är normalt, och du kan också utveckla blåmärken. Svullnad och blåmärken tenderar att förflytta sig nedåt på grund av tyngdkraften. Ibland kan du få sänkningshematom, vilket är blåmärken och svullnad under de fettsugda områdena. Dessa besvär är vanligtvis övergående och minskar gradvis under de första veckorna. Svullnaden är ofta mest märkbar under de första 3-4 dagarna efter operationen, men läkningsprocessen varierar från person till person. Det är viktigt att vara uppmärksam på din kropps signaler och anpassa dig efter dem.

Fysisk aktivitet och begränsningar: Det är tillåtet att promenera redan dagen efter fettsugningen. Under den första månaden bör du dock undvika löpning, styrketräning för överkroppen och andra ansträngande aktiviteter. Undvik även att dammsuga, kratta, sopa eller liknande under den första månaden eftersom sådana aktiviteter kan öka svullnaden och riskera blödningar, vilket i sin tur kan leda till ojämnheter i fettvävnaden. Ökad produktion av sårvätska kan också uppstå på grund av friktion mot fettvävnaden. Svettning och skav mot dina tejpad sår kan störa sårläkningen och därmed påverka dina ärr negativt. Som en tumregel bör du undvika att lyfta något tyngre än ett mjölkpaket under den första månaden men uppmuntras att promenera dagligen. Se till att du behåller en rak hållning och undviker att böja dig framåt, eftersom det kan leda till ryggbesvär. Efter en månad är det fritt fram att återuppta dina vanliga aktiviteter och träning, även om du fortfarande kan känna viss obehagskänsla. Detta kommer att bidra till att påskynda din återhämtning.

Skötsel av ärr: Det är viktigt att använda kirurgtejp på dina ärr dygnet runt under de första sex månaderna efter operationen. Kirurgtejpen hjälper till att minimera ärrbildning och förhindra att ärr blir bredare. Ingen kräm eller hudprodukt kan ersätta tejpens effektivitet. Om du upplever rodnad och torrhet av kirurgtejpen kan du överväga att byta till silikontejp om det inte finns öppna sår på ärrarna. Vid små sår eller skav bör du undvika att använda tejp i några dagar för att låta huden återhämta sig.

Kompressionsplagg: Efter fettsugningen är det viktigt att använda ett kompressionsplagg för att säkerställa ett jämnt och fast tryck över det behandlade området. För optimala resultat bör du ha på dig kompressionsplagget dygnet runt i tre månader. Det kan vara nödvändigt att byta till en mindre storlek efter någon vecka när svullnaden minskar. Det är viktigt att kontrollera att huden ligger slät under kompressionsplagget och att det inte veckar sig, eftersom detta kan leda till permanenta veck i huden. Stå och gå så mycket som möjligt, och undvik att sitta för länge, då kan kompressionsplagget sitta sämre och orsaka veckningar. Om du har svårt att få kompressionsplagget att sitta jämnt när du står upp bör du överväga att byta till ett annat plagg.

Komplikationer: Den vanligaste komplikationen efter fettsugning är ojämnheter i de behandlade områdena. Som vid alla kirurgiska ingrepp finns det även en liten risk för blödning och en ännu mindre risk för blodpropp. Det är dock viktigt att följa din kirurgs råd och följa de eftervårdsanvisningar som du har fått för att minimera dessa risker.

När du följer dessa riktlinjer och tar hand om dig själv på bästa sätt kommer din återhämtning efter fettsugning att vara smidigare och resultera i de bästa möjliga resultaten. Tveka inte att kontakta din kirurg om du har några frågor eller oro.

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Dessa cookies är nödvändiga för att våra tjänster ska fungera, och går inte att stänga av. Det rör sig bl.a. om cookies som sparar dina val, din varukorg när du handlar eller annan data som behöver sparas mellan sidladdningar. Inga personuppgifter sparas.

Prestandacookies

Dessa cookies gör att vi kan mäta trafik och räkna besökare och få information om hur besökare använder vår webbplats. All information som samlas in genom dessa cookies är anonym. Om du inte tillåter dessa cookies fungerar inte tjänsten som det är tänkt.

cookies