Rektusdiastas (delade magmuskler) med bukplastik

Pris från: 59000kr

Operation av delade magmuskler (rektus diastas) inkl bukplastik från 59000 kr
inkl övernattning samt middag och frukost.

Rektusdiastas (delade magmuskler) med bukplastik

Pris från: 59000kr

Operation av delade magmuskler (rektus diastas) inkl bukplastik från 59000 kr
inkl övernattning samt middag och frukost.

Vad du kan förvänta dig

Återhämtning och Resultat efter Operation av Rektusdiastas och Bukplastik

Efter en operation av rektusdiastas och bukplastik är det normalt att förvänta sig en gradvis förbättring av både utseende och känsla. Här är några viktiga aspekter att ta i beaktande under återhämtningsperioden och när du bedömer resultatet:

1. Omedelbar förändring och initial svullnad: Redan den första dagen kommer du att märka en betydande skillnad i ditt utseende. Denna positiva förändring är omedelbar, men det är viktigt att förstå att det tar tid för kroppen att helt återhämta sig. Initial svullnad kommer att finnas, och buken kan se mer utspänd ut än det slutliga resultatet.

2. Intern svullnad och vävnadsanpassning: Under de kommande veckorna och månaderna kommer den interna svullnaden gradvis att avta. Samtidigt kommer de läkande vävnaderna inuti kroppen att mjukna och anpassa sig till de nya förhållandena. Detta är en viktig del av återhämtningsprocessen.

3. Bedömning av resultatet: Att bedöma det slutliga resultatet av rektusdiastas och bukplastik bör inte göras omedelbart. Magens nya form och utseende börjar stabiliseras efter cirka sex månader. Detta är när du får en bättre uppfattning om hur din buk kommer att se ut på lång sikt.

4. Ärr och deras utveckling: Ärr från operationen kommer att gå igenom en mognadsprocess som kan ta upp till två år. Efter ett år tenderar ärr vanligtvis att blekna för de flesta patienter. Det är viktigt att vara medveten om att ärr aldrig helt försvinner och kan bli bredare med tiden om de inte hanteras korrekt. Att tejpa ärr under minst sex månader efter operationen kan hjälpa till att minska ärrbildningen.

5. Slutkontroll: En viktig del av din återhämtning är den slutkontroll som vanligtvis utförs 6 till 8 månader efter din operation. Denna kontroll är en möjlighet att utvärdera ditt resultat och få värdefull återkoppling från din kirurg. Det är en del av den vetenskapligt grundade vårdprocessen som syftar till att säkerställa att både du och andra patienter får bästa möjliga vård.

6. Viktkontroll: För att bibehålla det uppnådda resultatet är det avgörande att du inte ökar i vikt efter din operation. Viktökning kan påverka bukens form och utseende negativt.

7. Före och efterbilder: För att få en tydligare bild av vad du kan förvänta dig efter en operation av rektusdiastas och bukplastik, kan du granska före och efterbilder. Dessa bilder ger en visuell representation av tidigare patienters resultat och kan vara en användbar referenspunkt för dina förväntningar.

Det är viktigt att komma ihåg att återhämtningstiden och resultatet kan variera mellan individer, beroende på arvsanlag, hudens elasticitet, fett och bindvävens egenskaper. Genom att följa din kirurgs råd och ta hand om din återhämtning kan du optimera dina chanser att uppnå önskade resultat.

rektusdiastas före Rektusdiastas efter

Rektusdiastas (delade magmuskler) med bukplastik

Operation av Rektusdiastas och Bukplastik: Återställande av Bukmuskulatur och Korrigering av Hudöverskott

Rektusdiastas är ett medicinskt tillstånd som ibland uppstår som ett resultat av graviditet, där de raka bukmusklerna separerar och inte återgår till sin normala position efter förlossningen. Detta kan leda till en rad obehagliga symtom, inklusive ryggsmärta, en buk som buktar ut och en förlorad kontakt med bukmusklerna. För vissa kvinnor kan detta tillstånd påverka deras livskvalitet betydligt. Om intensiv fysioterapi inte ger önskat resultat, kan kirurgisk behandling vara ett effektivt alternativ. Ofta kombineras kirurgin för rektusdiastas med en bukplastik för att korrigera eventuella hudöverskott samtidigt som bukmusklerna återställs.

Varför operation av Rektusdiastas och Bukplastik?

Rektusdiastas är vanligtvis resultatet av att de raka bukmusklerna har separerat under graviditeten och sedan inte återgår till sin normala position. Denna separation kan resultera i en buk som buktar ut och en förlorad kontakt med bukmusklerna, vilket kan leda till ryggsmärta och andra obehagliga symtom. Om detta tillstånd inte förbättras genom konservativ behandling, kan operation vara nödvändig.

Samtidigt kan kvinnor som har upplevt kraftig viktnedgång eller andra faktorer som har påverkat bukområdet utveckla hudöverskott som inte kan korrigeras med diet och träning. Denna kombination av rektusdiastas och hudöverskott är vad som vanligtvis indikerar en kombinerad operation av rektusdiastas och bukplastik.

Operation av Rektusdiastas och Bukplastik: Procedur

Operationen av rektusdiastas och bukplastik är en kirurgisk ingrepp som vanligtvis utförs under generell narkos, vilket innebär att patienten är i sömn under hela proceduren. Här är en översikt av hur operationen går till:

 1. Åtkomst och snitt: Kirurgen gör noggrant snitt som är anpassade efter patientens individuella behov och önskemål. Snitten placeras så diskret som möjligt och kan omfatta ett tvärgående snitt precis under underklädeskanten och ett runt naveln.
 2. Återställande av bukmusklerna: Ett av huvudmålen med operationen är att återställa de separerade bukmusklerna. Kirurgen försiktigt sammanför musklerna och reparerar eventuella bråck eller svagheter i bukväggen.
 3. Korrektion av hudöverskott: Överskottshud som inte kan dras åt genom naturlig hudförsnävring tas bort. Detta innebär att huden sträcks och eventuellt skärs bort för att skapa en jämn och slät bukprofil.
 4. Navelns placering: Om naveln har förlorat sin naturliga form på grund av hudöverskottet, justeras dess placering och skapas på nytt för att uppnå ett naturligt utseende.
 5. Suturer och ärrvård: Kirurgen sluter snitten med noggranna suturer och tar hand om att minimera ärrbildningen så mycket som möjligt.

Efter Operationen

Efter en operation av rektusdiastas och bukplastik är det viktigt att patienten följer kirurgens råd för återhämtning. Det kan vara normalt att uppleva viss svullnad, blåmärken och obehag under de första veckorna, men dessa symtom minskar gradvis över tid.

För att uppnå bästa resultat är det också viktigt att följa eventuella råd om kompressionsplagg och ärrvård. Kompressionsplagg kan behövas under en tid för att hjälpa buken att läka jämnt och minska svullnad. Ärrvård inkluderar ofta användning av ärrkrämer och skyddande åtgärder för att minimera ärrbildningens synlighet.

Sammanfattning

Operationen av rektusdiastas och bukplastik är en effektiv metod för att återställa bukmusklerna och ta bort oönskade hudöverskott samtidigt. Det är viktigt att ha en detaljerad diskussion med din kirurg för att planera den mest lämpliga behandlingsplanen baserat på dina specifika behov och önskemål. Genom att följa kirurgens råd för återhämtning och ärrvård kan du uppnå de bästa och mest tillfredsställande resultaten.

Före operationen

Förberedelser och Konsultation inför Bukplastik med Rektusdiastas

Inför en plastikkirurgisk operation, särskilt en bukplastik med rektusdiastas, är noggranna förberedelser och en tydlig konsultation med vår kirurg av yttersta vikt. Vi strävar efter att säkerställa att dina önskemål och förväntningar är i linje med de resultat som kan uppnås kirurgiskt. Nedan följer en mer detaljerad och informativ beskrivning av processen:

1. Konsultation med kirurgen: Innan operationen börjar du med en konsultation med en av våra kirurger. Denna konsultation kan antingen genomföras online eller fysiskt, beroende på dina önskemål och möjligheter. Syftet med konsultationen är att diskutera dina specifika önskemål och förväntningar. Tillsammans med kirurgen kommer du att utarbeta en plan för att uppnå det bästa möjliga resultatet. Detta steg är avgörande för att säkerställa att dina förväntningar och kirurgens bedömning är i harmoni.

2. Viktkontroll: Vid en bukplastik med rektusdiastas är det viktigt att du har nått din målvikt eller är nära den vikt du önskar behålla. Att uppnå din målvikt innan operationen bidrar till ett mer förutsägbart resultat.

3. Funderingar inför konsultationen: Det är en bra idé att fundera över några viktiga frågor innan din konsultation:

 • Vilken aspekt av din mage vill du främst förändra?
 • Är problem med baksidan av din mage viktiga för dig, eller fokuserar du enbart på framsidan?
 • Önskar du korrigera andra estetiska frågor än buken?
 • Har du några preferenser när det gäller placeringen av snitten?
 • Vad är din inställning till ärrbildning?
 • Hur beskriver du din hudtyp? Är den tjock eller tunn, elastisk eller oelastisk? Har du sträckmärken?

4. Hälsodeklaration och provtagning: Efter konsultationen kommer vi att behöva viss medicinsk information från dig. Detta inkluderar en hälsodeklaration, mätning av blodtryck och eventuell provtagning.

5. Information inför operationen: När all nödvändig information samlats in kommer vi att tilldela dig en specifik operationstid. Inför operationen är det viktigt att du är ordentligt utvilad och att du noggrant går igenom den skriftliga informationen som vi skickar till dig via e-post eller post. Denna information kommer att innehålla detaljer om förberedelserna inför operationen.

6. Ankomst på operationsdagen: Du förväntas ankomma till kliniken ungefär 1-2 timmar före operationstiden. Detta ger oss tillräckligt med tid för att förbereda dig för ingreppet. Du kommer att ha möjlighet att prata med både kirurgen och narkosläkaren för att känna dig trygg och säker inför operationen.

7. Operationens längd: En bukplastik med rektusdiastas tar normalt sett mellan 2 och 3 timmar att utföra. Operationens längd kan variera beroende på komplexiteten och omfattningen av ingreppet.

8. Återhämtning och dränage: Efter operationen kommer du att stanna kvar på vårt uppvakningsrum över natten. Den första natten rekommenderas du att inte röra dig upp och ner, detta för att säkerställa det bästa möjliga resultatet. Under operationen kommer dränage att placeras för att leda bort sårvätska. Dränage kan tas bort antingen innan du lämnar kliniken eller några dagar efter operationen hos din vårdcentral.

9. Kontraindikationer: Vissa omständigheter kan utgöra skäl eller hinder för bukplastik, så kallade kontraindikationer. Exempel på sådana omständigheter kan vara diabetes, ökad risk för blodpropp, tidigare öppen bukkirurgi med tvärsnittsärr och en planerad graviditet.

Det är viktigt att förstå att en bukplastik med rektusdiastas är en noggrann process som kräver förberedelse och planering. Genom att följa dessa steg och arbeta nära din kirurg kan du öka dina chanser att uppnå det önskade resultatet.

Efter operationen

Vård och Återhämtning efter en Bukplastik med Rektusdiastas

Efter din bukplastik med rektusdiastas är det avgörande att du följer de riktlinjer och rekommendationer som ges för en smidig och effektiv återhämtning. Nedan beskriver vi steg för steg hur du kan hantera din återhämtning och vad du kan förvänta dig:

1. Medicinering: Direkt efter operationen kommer du att få receptbelagda läkemedel. Det är viktigt att ta dessa enligt ordinationen. Smärtlindringen bör tas regelbundet och fördelas över dygnet för att förebygga smärta. Vänta inte tills du känner smärta eftersom lokalbedövningsmedel som används under operationen försvinner ur kroppen efter 6–8 timmar. Att följa ordinationen minskar risken för smärtgenombrott. Tänk också på att behålla sårtejpen tills ditt återbesök, vanligtvis cirka en vecka efter operationen.

2. Fysisk aktivitet: Efter operationen är det viktigt att du inte förblir helt sängliggande. Försök att röra på dig försiktigt utan att överanstränga dig eller svettas. Under det första dygnet är det särskilt viktigt att du håller en framåtlutad position när du sitter eller ligger för att avlasta buken och undvika onödig belastning på operationsärret.

3. Dränage: Vanligtvis sätts två dränage in under operationen för att leda bort sårvätska. Dessa brukar tas bort innan du lämnar kliniken, men i vissa fall kan de behöva vara kvar längre. Om så behövs, avlägsnas dränagen antingen på din vårdcentral eller på kliniken.

4. Dusch och sårvård: Du kommer att få lov att duscha dagen efter operationen. Var försiktig och rikta inte duschen direkt mot området där operationen utförts. Undvik att gnugga med tvål på såren. Låt istället rikligt med vatten skölja över området. Efter duschen bör du försiktigt badda torrt med en ren handduk och låta sårtejpen lufttorka i cirka en timme innan du täcker området med kläder. På detta sätt behöver du inte ha på dig kompressionsplagget. Håll alltid sårområdet rent och torrt, vilket är grundläggande för sårläkning.

5. Svullnad och obehag: Efter operationen kan du förvänta dig att känna tryck över magen och svullnad i området. Det kan göra det svårare att andas djupt, och magen och underlivet kan kännas svullna, spända och ömma. Detta är normalt och avtar gradvis under de första veckorna. Maximal svullnad brukar inträffa runt 3-4 dagar efter operationen. Var medveten om att läkningsprocessen är individuell, så var lyhörd för din kropps signaler och anpassa din aktivitet därefter.

6. Återgång till fysisk aktivitet: Du kommer att kunna börja promenera redan dagen efter operationen. Under den första månaden bör du undvika aktiviteter som löpning, styrketräning för överkroppen och andra ansträngande aktiviteter. Undvik också att utföra uppgifter som dammsugning, krattning eller sopning under den första månaden, eftersom detta kan öka svullnaden och riskera blödningar. Se även till att undvika att sitta länge, eftersom detta kan leda till ökad friktion mellan fettvävnad och bukvägg, vilket kan öka produktionen av sårvätska och påverka ärrbildningen negativt. Efter en månad kan du gradvis återgå till din normala aktivitetsnivå.

7. Ärrvård: För att minimera ärrbildning bör du använda kirurgtejp på ärren dygnet runt de första sex månaderna efter operationen. Detta är viktigt eftersom ärr kan bli bredare om de inte skyddas. Inga krämer eller hudprodukter kan ersätta tejpen när det gäller ärrvård. Om du upplever att kirurgtejpen irriterar din hud, kan du överväga att byta till silikontejp om det inte finns några öppna sår i ärren. Om du får små sår eller skav bör du undvika att använda tejpen i några dagar så att huden får återhämta sig.

8. Kompressionsplagg: Efter en bukplastik är det viktigt att använda kompressionsplagg för att upprätthålla ett jämnt och hårt tryck över det behandlade området. Detta främjar en bättre läkning och minskar risken för svullnad. Kompressionsplagget bör bäras dygnet runt i tre månader och kan behöva bytas ut mot en mindre storlek efter någon vecka när svullnaden minskar. Se till att kontrollera att huden ligger slätt under kompressionsplagget för att undvika permanenta veck i huden. Det är också viktigt att stå och gå så mycket som möjligt och undvika långvarigt sittande, då kompressionsplagget kan veckas om det inte hålls jämnt.

9. Ärr och komplikationer: Efter operationen finns alltid en viss risk för blödningar och infektioner. Vid större operationer kan det även finnas en liten risk för blodpropp. Det är därför möjligt att du får blodförtunnande läkemedel för att minska denna risk. När det gäller ärr, var medveten om att hur ären läker kan variera mellan individer. I början kan ären vara röda, men de brukar blekna under det första året. Det är viktigt att undvika att sola över ären under det första året för att minimera deras synlighet.

Följ dessa riktlinjer och råd från din kirurg för att säkerställa en smidig och framgångsrik återhämtning efter din bukplastik med rektusdiastas. Var medveten om att återhämtningstiden kan variera från person till person, så lyssna på din kropps signaler och ta det lugnt när det behövs. Vård och noggrann uppföljning är nyckeln till att uppnå de bästa möjliga resultaten och minska risken för komplikationer.

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Dessa cookies är nödvändiga för att våra tjänster ska fungera, och går inte att stänga av. Det rör sig bl.a. om cookies som sparar dina val, din varukorg när du handlar eller annan data som behöver sparas mellan sidladdningar. Inga personuppgifter sparas.

Prestandacookies

Dessa cookies gör att vi kan mäta trafik och räkna besökare och få information om hur besökare använder vår webbplats. All information som samlas in genom dessa cookies är anonym. Om du inte tillåter dessa cookies fungerar inte tjänsten som det är tänkt.

cookies