Överarmsplastik

Pris från: 39000kr

Inklusive sövning

Överarmsplastik

Pris från: 39000kr

Inklusive sövning

Vad du kan förvänta dig

Överarmsplastik: Återhämtning och Resultat

Efter en överarmsplastik är det viktigt att förstå att återhämtningen och resultatet är en process som tar tid och tålamod. Här är några viktiga aspekter att tänka på:

1. Svullnad och Mjuknad av Vävnad: Efter operationen kommer du att uppleva svullnad, både synlig och osynlig. Den inre svullnaden tar tid att lägga sig, och det kan ta veckor eller till och med månader innan du ser de slutgiltiga resultaten. Läkningsvävnaden inuti din kropp kommer gradvis att mjukna och anpassa sig till de nya förhållandena. Det är viktigt att vara tålamodig och låta din kropp ta den tid den behöver.

2. Ärrens Mognad: Ärr är en naturlig del av en operation, och deras utseende och mognad varierar från person till person. Ärren kommer att vara mest framträdande under de första månaderna och kan vara röda eller upphöjda. Efter ett år brukar de flesta ärr blekna och plattas ut. Det är viktigt att notera att ett ärr aldrig försvinner helt och håller sig alltid synligt om du inte tar rätt åtgärder. Det rekommenderas att tejpa ärr i minst 6 månader för att förhindra att de blir bredare med tiden.

3. Tidpunkt för Bedömning: Resultatet av din överarmsplastik kan inte bedömas estetiskt förrän det har gått minst sex månader. Det tar tid för din kropp att återhämta sig och för de interna förändringarna att stabiliseras. Det är därför viktigt att vara realistisk och inte förvänta dig omedelbara resultat.

4. Viktkontroll: Viktökning kan påverka resultatet av din överarmsplastik negativt. Det är avgörande att du inte går upp i vikt efter operationen, eftersom det kan leda till att huden återgår till sitt tidigare tillstånd och äventyra det uppnådda resultatet.

5. Slutkontroll och Uppföljning: Efter din överarmsplastik kommer du att få en slutkontroll efter 6-8 månader. Detta är en viktig del av processen, och det ger både dig och kirurgin värdefull kunskap om resultatet och eventuell ytterligare vård som kan behövas.

Att genomgå en överarmsplastik är en personlig resa som kräver tålamod och engagemang. Det är viktigt att följa din kirurgs råd och ta hand om dig själv under återhämtningen för att uppnå de bästa möjliga resultaten. Om du har frågor eller oro, tveka inte att diskutera dem med din kirurg.

överarmsplastik före överarmsplastik efter

Överarmsplastik

Överarmsplastik: För Definierade och Slankare Armar

En överarmsplastik är en kirurgisk procedur som syftar till att minska omfånget på armarna genom att ta bort överflödig hud och fett, samtidigt som huden stramas upp. Detta ingrepp resulterar i mer definierade och gracila armar. Överarmsplastik kan vara ett estetiskt eller funktionellt ingrepp och utförs av olika anledningar.

Varför Välja Överarmsplastik?

Överarmsplastik är ett val som många överväger av olika skäl. En vanlig orsak är att man är missnöjd med utseendet på sina armar, vilket kan påverka val av kläder och självförtroende. Åldrande resulterar ofta i att huden förlorar sin elasticitet, vilket kan leda till slapp hud på armarna. En annan anledning är kraftig viktnedgång, där huden inte drar ihop sig tillräckligt och istället blir överflödig och hängande. I dessa fall kan överarmsplastik avlägsna överskottshud och skapa slankare och mer estetiska armar.

Placering av Snitt

När du genomgår en överarmsplastik är det viktigt att snitten placeras med hänsyn till dina individuella förutsättningar och önskemål. Vid detta ingrepp strävar vi alltid efter att använda det kortaste möjliga snittet. Vanligtvis placeras snittet i fåran mellan biceps och triceps på insidan av armen, en plats som gör det relativt enkelt att dölja ärren. Om du föredrar att ha snitten på baksidan av överarmen kan detta också diskuteras och genomföras. Placeringen av snitten beror till stor del på dina personliga preferenser och behov. Under konsultationen kommer du och din kirurg att bestämma den bästa snittplaceringen för dig.

Genomförande av Ingripandet

Överarmsplastik utförs vanligtvis under narkos, vilket innebär att du är sövd under hela proceduren. Ingripandet utförs i två huvudsakliga steg. Först injiceras en saltlösning i fettvävnaden för att göra det lättare att avlägsna fett genom tunna sprutor. Därefter avlägsnas överflödig hud och huden stramas åt. Hela proceduren tar normalt sett ungefär två timmar, och du kommer oftast att behöva stanna över natten för att återhämta dig bekvämt.

Överarmsplastik är en kraftfull metod för att förbättra utseendet på dina armar och öka din självförtroende. Om du funderar på att genomgå detta ingrepp, bör du konsultera med en erfaren plastikkirurg för att diskutera dina mål och förväntningar samt för att få skräddarsydd rådgivning om proceduren.

Före operationen

Viktiga Steg Innan och Efter en Armplastik

Att överväga och genomgå en armplastik är en betydande beslut som kräver noggrann planering och efterlevnad av vissa steg. Här är en detaljerad översikt över processen:

1. Konsultation med Kirurgen: Innan du går igenom en armplastik, är det av yttersta vikt att boka en konsultation med en erfaren plastikkirurg. Konsultationen kan ske antingen personligen eller online, beroende på dina preferenser och möjligheter. Under konsultationen diskuterar du dina önskemål och förväntningar med kirurgen. Det är viktigt att skapa en ömsesidig förståelse och komma överens om de bästa möjliga resultaten. Även om du överväger armplastik för estetiska ändamål är det också viktigt att diskutera eventuella funktionella behov du kan ha.

2. Funderingar Inför Konsultationen: Inför konsultationen kan du fundera över några viktiga frågor. Till exempel, är du beredd att acceptera ärr på insidan av dina överarmar? Har du nått din önskade vikt eller arbetar du på att uppnå den? Vad är din hudtyp, och har du några specifika hudproblem som sträckmärken? Genom att reflektera över sådana frågor kan du vara bättre förberedd för diskussionen med kirurgen.

3. Hälsodeklaration och Tester: Efter att ha kommit överens om operationen är det viktigt att lämna in en hälsodeklaration och utföra nödvändiga medicinska tester, inklusive blodtryck och andra relevanta prover. Detta görs för att säkerställa att du är i god hälsa och lämplig för ingreppet.

4. Förberedelse inför Operationen: Innan operationen är det viktigt att vara väl förberedd. Du bör vara ordentligt utvilad och noggrant gå igenom all skriftlig information som kirurgen har skickat till dig via mail eller post. Denna information kommer att innehålla viktig information om vad du bör göra och undvika före och efter operationen.

5. Operationstid: Du kommer att behöva vara på klinikens mottagning ungefär 1-2 timmar innan din planerade operationstid. Detta ger kirurgens team tid att förbereda dig och möjliggör en möjlighet att diskutera ingreppet med både kirurgen och narkosläkaren för att säkerställa att du känner dig trygg och säker.

6. Operationens Genomförande: Själva armplastiken utförs under narkos, vilket innebär att du är sövd under ingreppet. Operationen sker i två steg. Först injiceras en saltlösning i fettvävnaden, och därefter avlägsnas fettet genom fettsugning. Efter detta tar kirurgen bort överflödig hud och stramar åt huden. Hela proceduren tar vanligtvis cirka 2 timmar.

7. Återhämtning: Efter operationen kommer du att spendera tid på uppvakningsavdelningen i 1-2 timmar innan du är redo att åka hem. Återhämtningstiden varierar från person till person, och du kommer att få specifika råd från kirurgen om hur du bör vårda dina armar under denna period.

För en framgångsrik armplastik är det avgörande att följa dessa steg noggrant och ha realistiska förväntningar på resultatet. Din plastikkirurg kommer att vara din viktigaste resurs under hela processen och kommer att ge dig all den information och vägledning du behöver för att uppnå dina mål med ingreppet.

Efter operationen

Efter en Armplastik: Vad du behöver veta om återhämtning och vård

När du har genomgått en armplastik, eller brachioplastik, är det viktigt att du följer rätt vårdrutiner och efterlevnad för att säkerställa en smidig återhämtning och bästa möjliga resultat. Här är en detaljerad översikt:

1. Medicinering och Smärtlindring: Efter din operation kommer du att få föreskriven medicinering, inklusive smärtlindring. Det är oerhört viktigt att du tar dina mediciner enligt ordinationen och sprider dem jämnt över dagen. Vänta inte tills smärtan blir intensiv; följ din läkares råd och ta medicinen enligt schema för att undvika smärtgenombrott. Under operationen används lokalbedövning, som kan vara effektiv i cirka 6-8 timmar, så det är nödvändigt med efterföljande smärtlindring.

2. Förband och Sårtejp: Efter armplastiken kommer dina armar att vara bandagerade under cirka 5 veckor. Det kan hända att dina händer svullnar några dagar efter operationen, och du kan då lindra detta genom att hålla händerna högt och försiktigt justera förbanden vid behov.

Sårtejpen som applicerats efter operationen ska förbli på plats tills ditt återbesök, som normalt sker efter ungefär en vecka. Denna tejpeffektivt stödjer sårläkningsprocessen och hjälper till att minska ärrbildning.

3. Dusch och Hygien: Du kommer att kunna duscha dagen efter operationen, men var noga med att inte rikta duschen direkt mot operationsområdet och undvik att gnugga med tvål över såren. Låt istället vatten rinna förbi sårområdet och torka sedan försiktigt med en ren handduk. Låt sårtejpen lufttorka i ungefär en timme innan du täcker området med kläder. Under denna period behöver du inte använda kompressionsplagg.

4. Svullnad och Obehag: Direkt efter operationen kan du förvänta dig att känna tryck och obehag i armarna. Svullnad, spänning och ömhet är normalt och minskar gradvis under de första veckorna. Vanligtvis är svullnaden mest intensiv runt den tredje till fjärde dagen efter operationen. För att minimera svullnadens effekter är det bra att hålla armarna högre än hjärtat så mycket som möjligt, exempelvis med hjälp av kuddar när du ligger eller halvsitter. Hur snabbt läkningsprocessen fortskrider varierar från person till person, så lyssna på din kropps signaler och anpassa din aktivitet därefter.

5. Återgång till Vardagliga Aktiviteter: Du kan börja promenera redan dagen efter operationen, men det är viktigt att undvika ansträngande aktiviteter under de första veckorna. Undvik även svettning och skav på de opererade områdena. Du bör inte delta i aktiviteter som involverar löpning eller styrketräning för överkroppen under den första månaden. För att undvika risken för blödningar och för att stödja sårläkningen, bör du undvika att dammsuga, kratta eller liknande i minst en månad.

6. Kompressionsplagg och Ärrvård: Efter en armplastik är användningen av kompressionsplagg viktig för att uppnå bästa möjliga resultat. Det är nödvändigt att bära kompressionsplagget dygnet runt i cirka tre månader, även om du kan byta till en mindre storlek när svullnaden minskar. Se till att plagget ligger slätt över huden och inte veckar sig, eftersom veck kan leda till permanenta hudveck. Om du har svårigheter att få kompressionsplagget att ligga jämnt utan veck, bör du överväga att byta till ett nytt.

7. Ärrvård och Långsiktig Uppföljning: Ärrens mognad tar tid och pågår i minst två år. Under det första året tenderar ärr att vara röda, men de bleknar gradvis. För att minimera ärrbildning är det viktigt att använda kirurgtejp på ärren dygnet runt under de första sex månaderna. Detta hjälper till att hålla ärr smala och mindre synliga. Inga krämer eller hudprodukter kan ersätta tejpens effektivitet. Om du har små sår eller skav på ärren bör du undvika tejpen några dagar för att låta huden återhämta sig.

Det tar tid innan du kan bedöma slutresultatet av din armplastik, och det börjar vanligtvis bli synligt tidigast sex månader efter operationen. En slutkontroll utförs normalt 6-8 månader efter operationen och ingår alltid i vår vårdprocess. Denna slutkontroll är av stor betydelse för att säkerställa att allt läker som det ska och att ditt resultat blir så bra som möjligt.

Slutligen, är det viktigt att understryka att vikthantering är kritisk för resultatet av en armplastik. Om du går upp i vikt efter operationen kan det påverka resultatet negativt. Det är därför viktigt att följa en hälsosam livsstil och bibehålla en stabil vikt för att säkerställa att din armplastik ger det önskade resultatet.

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Dessa cookies är nödvändiga för att våra tjänster ska fungera, och går inte att stänga av. Det rör sig bl.a. om cookies som sparar dina val, din varukorg när du handlar eller annan data som behöver sparas mellan sidladdningar. Inga personuppgifter sparas.

Prestandacookies

Dessa cookies gör att vi kan mäta trafik och räkna besökare och få information om hur besökare använder vår webbplats. All information som samlas in genom dessa cookies är anonym. Om du inte tillåter dessa cookies fungerar inte tjänsten som det är tänkt.

cookies