Penisförlängning/förstoring

Pris från: 49000kr

Inklusive sövning

Penisförlängning/förstoring

Pris från: 49000kr

Inklusive sövning

Vad du kan förvänta dig

Överväganden och Risker: Det är viktigt att förstå att penisförlängning och penisförstoring är kirurgiska ingrepp och inte utan risker. Här är några viktiga överväganden:

 1. Resultatvariation: Resultaten av dessa ingrepp kan variera och är beroende av flera faktorer, inklusive kirurgens skicklighet och patientens anatomiska egenskaper.
 2. Risker och Komplikationer: Som med alla kirurgiska ingrepp finns det risker för komplikationer såsom infektioner, ärrbildning, oönskade resultat eller förlust av känsel. Det är viktigt att diskutera dessa risker noggrant med en erfaren kirurg.
 3. Kostnad: Penisförlängning och penisförstoring är kostsamma ingrepp och kostnaden varierar beroende på plats och vald metod. Det kan också krävas upprepade ingrepp för att uppnå önskade resultat.
 4. Rehabilitering och Återhämtning: Efter operationen kan det krävas tid för läkning och återhämtning. Det är viktigt att följa alla eftervårdsinstruktioner från din kirurg.
 5. Realistiska Förväntningar: Det är viktigt att ha realistiska förväntningar på resultatet. Kirurgiska ingrepp kan förbättra utseendet och självförtroendet, men de kan inte lösa alla problem eller garantera önskade resultat.

Innan du överväger någon form av penisförlängning eller förstoring är det avgörande att konsultera med en erfaren och kvalificerad plastikkirurg. Diskutera dina mål och förväntningar noggrant med kirurgen och var säker på att du har en tydlig förståelse för procedurerna och de potentiella riskerna och komplikationerna. Kirurgen kan ge dig råd om vilken metod som är lämpligast för dina önskemål och kroppstyp samt hjälpa dig att fatta ett informerat beslut om huruvida detta är rätt val för dig.

Penisförlängning/förstoring

Penisförlängning och Penisförstoring: Fakta och Överväganden

Penisförlängning och penisförstoring är två olika typer av kirurgiska ingrepp som syftar till att förändra penisens storlek eller form. Dessa ingrepp är vanligtvis valfria och genomförs av olika skäl, inklusive kosmetiska, sexuella eller medicinska. Nedan följer en informativ översikt över dessa procedurer, deras metoder och vad du bör överväga om du är intresserad av dem:

Penisförlängning: Penisförlängning är en operation som syftar till att öka penisens längd. Vanligtvis utförs detta ingrepp genom att man frigör en del av penisens ligament som fäster vid kroppen. Genom att klippa eller förlänga dessa ligament kan en del av penisen göras synlig som tidigare var inuti kroppen. Detta kan resultera i en ökad längd i slakt tillstånd, men det påverkar inte längden i erigerat tillstånd i någon betydande grad.

Penisförstoring: Penisförstoring är en operation som syftar till att öka penisens omkrets eller tjocklek. Detta kan uppnås genom olika metoder, inklusive injektioner av fillers eller fettransplantation. Fillers som används för detta ändamål kan inkludera hyaluronsyra eller andra material som injiceras under huden för att ge ökad omkrets. Fettransplantation innebär att man tar fett från en annan del av kroppen och injicerar det i penisen för att öka dess omkrets.

Penisförstoring är ett omtalat ingrepp inom den manliga kirurgin och effekten efter en pensisföstoring. Penisförstoring vänder sig till dig som anser att din penis upplevs som kort i slakt tillstånd. Med en pensiförstoring så kan man nå ett par centimeters ökning vilket brukar resulterar i en ökning mellan 25-30% av längden. Vilken effekt som är möjlig just för dig ses först efter att penisen opererats.

 

Före operationen

Förberedelser och Konsultation inför Intimkirurgi: Vad du bör veta

Innan du genomgår en intimkirurgi inom plastikkirurgi är det avgörande att du genomgår en noggrann konsultation med en av våra erfarna kirurger. Denna konsultation kan antingen utföras online eller fysiskt, beroende på dina önskemål och möjligheter. Under konsultationen diskuteras dina estetiska mål och förväntningar för att tillsammans med kirurgen fastställa den bästa vägen mot det önskade resultatet. För oss är det av högsta vikt att dina förväntningar är realistiska och överensstämmer med vad vår kirurg anser vara möjligt att uppnå genom kirurgiska ingrepp.

Viktiga överväganden inför konsultationen:

 1. Dina Estetiska Mål: Fundera på vad du önskar uppnå genom intimkirurgi och var tydlig med dina mål och önskemål.
 2. Ärrbildning: Diskutera dina tankar och oro kring eventuell ärrbildning med kirurgen. De kan förklara olika tekniker och resultat i detta avseende.

Under Konsultationen:

Under konsultationen kommer kirurgen att utföra en noggrann undersökning och diskutera olika aspekter av din hälsa och anatomi som kan påverka operationen. Detta kan inkludera:

 • Urinvägsproblem: Om du har några problem med urinvägarna som kan påverkas av ingreppet.
 • Sexuella Funktioner: Diskussion om eventuella förändringar i sexuell funktion efter operationen.
 • Penisens Längd och Storlek: Bedömning av din nuvarande penisstorlek och möjligheter till förlängning.
 • Rörlighet: Bedömning av hur rörlig peniskroppen är och hur det kan påverka resultatet.
 • Förutsättningar för Förlängning: Diskussion om dina förutsättningar och möjligheter att få önskad förlängning.

Viktig Information efter Konsultationen:

Efter konsultationen är det viktigt att vi får följande information från dig:

 • Hälsodeklaration: En översikt över din nuvarande hälsa och eventuella medicinska tillstånd.
 • Blodtryck: Mätningar av ditt blodtryck för att säkerställa att du är i god hälsa för operationen.
 • Provtagning: Eventuella blodprov eller tester som kan vara nödvändiga för att utvärdera din hälsa.

När dessa steg har slutförts kan vi fastställa en operationstid. Inför själva operationen är det viktigt att du är väl förberedd och har läst all skriftlig information som vi har skickat till dig via e-post eller post. Denna information kommer att innehålla viktiga förberedelser för operationen.

Du kommer att behöva anlända till mottagningen cirka 1-2 timmar före din operation. Detta ger oss tillräckligt med tid att förbereda dig och möjliggör en möjlighet för dig att prata med både kirurgen och narkosläkaren. Detta är viktigt för att du ska känna dig trygg och säker inför och under din operation.

En intimkirurgi varierar i längd, vanligtvis tar den mellan 1-2 timmar beroende på omfattningen av ingreppet. Efter operationen stannar du i vårt uppvakningsområde i 1-2 timmar innan du är redo att gå hem och fortsätta din återhämtning. Under hela processen är din säkerhet och ditt välmående vår högsta prioritet.

Efter operationen

Återhämtning och Smärtlindring Efter Intimkirurgi: Vad du bör veta

Efter en intimkirurgi är det naturligt att vara orolig för smärta och obehag. Här är några viktiga råd för att underlätta återhämtningen och minimera besvären:

 1. Smärtlindring: Din kirurg kommer förmodligen att rekommendera en bedövningsgel, som den genomskinliga xylocaingelen från apoteket, för att minimera obehag de första dagarna efter operationen. Det kan också vara en god idé att använda kalla omslag eller kylbindor som du har förberett genom att placera dem i frysen. Dessa kan hjälpa till att minska svullnad och lindra eventuell smärta i underlivet.
 2. Läkemedel: Efter operationen är det viktigt att du följer din läkares ordination noggrant när det gäller smärtlindrande mediciner. Ta dem regelbundet och jämnt fördelade över dygnet för att förhindra smärtgenombrott. Det är bäst att inte vänta tills du har ont innan du tar din medicin.
 3. Hygien: Du kan duscha dagen efter operationen, men undvik att rikta duschen direkt mot det opererade området och undvik att gnugga med tvål på såren. Låt istället rikligt med vatten rinna förbi sårområdet. Efter duschen, badda torrt med en ren handduk och låt området lufttorka i cirka en timme innan du täcker över det med kläder. Du behöver inte använda kompressionstrosorna under denna tid. Håll sårområdet rent, vilket är avgörande för en god sårläkning.
 4. Besvären de första veckorna: Det är normalt att känna tryck, sveda och ömhet i underlivet de första veckorna efter operationen. Blåmärken kan uppstå på benen eftersom de sjunker nedåt med tiden. Svullnaden är oftast som mest påtaglig kring 3-4:e dagen efter operationen. Det är viktigt att komma ihåg att läkningsprocessen varierar från person till person, så lyssna på din kropps signaler och anpassa dig efter dem.
 5. Återgång till aktiviteter: Du kan börja promenera samma dag som operationen, men undvik löpning, styrketräning och andra ansträngande aktiviteter de första veckorna, eftersom de kan öka svullnaden och risken för blödningar. Undvik även sexuella aktiviteter tills du känner dig redo för det.
 6. Återbesök och Kontakt med Kliniken: Ett återbesök hos din kirurg kommer vanligtvis att planeras en vecka efter operationen för sårkontroll. Om du upplever hög feber, vätskande sår eller ökad rodnad kring såren, tveka inte att kontakta din kirurg eller klinik. De finns här för att stödja dig och besvara alla dina frågor och funderingar.

Kom ihåg att varje persons upplevelse av återhämtningen kan vara unik, så var inte rädd att söka stöd och vägledning från ditt vårdteam när du behöver det. Din välmående är deras främsta prioritet under hela återhämtningsprocessen.

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Dessa cookies är nödvändiga för att våra tjänster ska fungera, och går inte att stänga av. Det rör sig bl.a. om cookies som sparar dina val, din varukorg när du handlar eller annan data som behöver sparas mellan sidladdningar. Inga personuppgifter sparas.

Prestandacookies

Dessa cookies gör att vi kan mäta trafik och räkna besökare och få information om hur besökare använder vår webbplats. All information som samlas in genom dessa cookies är anonym. Om du inte tillåter dessa cookies fungerar inte tjänsten som det är tänkt.

cookies